Klauzula informacyjna
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Transportu Samochodowego „AUTOZAT” Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000080983. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem Zakład Transportu Samochodowego „AUTOZAT” Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, tel. 14 637 49 01, lub korespondencją mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania naszych podstawowych działań, tj.:
a/ realizacją usług transportowych i spedycyjnych
b/ naprawami pojazdów
c/ przeglądami technicznymi pojazdów na OSKP
d/ procesami finansowo – księgowymi – dla celów rachunkowych i podatkowych
e/ zakupem towarów i usług
f/ prowadzeniem procesów reklamacyjnych
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt. 3.
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.
6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do innych podmiotów i odbiorców, z
wyjątkiem organów, wymienionych w przepisach o RODO.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zapewnienia oraz realizacji usług podanych w pkt. 3.

Please publish modules in offcanvas position.